Το Νομικό πλαίσιο για τις πτήσεις drones στην Ελλάδα ΦΕΚ3152/Β/30-9-2016

Το Νομικό πλαίσιο για τις πτήσεις drones στην Ελλάδα σύμφωνα με το ΦΕΚ 3152/Β/30-9-2016 έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση πτήσεων των...