Το Νομικό πλαίσιο για τις πτήσεις drones στην Ελλάδα ΦΕΚ3152/Β/30-9-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *