Απομακρυσμένη Πρόσβαση στο Raspberry Pi

Αυτός είναι ένας οδηγός βήμα προς βήμα πως να κάνετε αυτό που λέει ο τίτλος.

 

Τι θα μπορέσω να κάνω με αυτόν τον οδηγό;

θα μπορέσεις να έχει πλήρη έλεγχο του Raspberry pi από κάποιο άλλο μηχάνημα που τρέχει Windows μέσα στο οικιακό μας δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται το Raspberry να είναι συνδεμένο  σε ένα μόνιτορ, πληκτρολόγιο ή ποντίκι.

Τι χρειάζομαι πριν ξεκινήσω;

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση το Raspberry pi να τρέχει τη τελευταία έκδοση Raspbian
 2. Το Raspberry pi θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο οικιακό σας δίκτυο και να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
 3. Ένα δεύτερο μηχάνημα που τρέχει Windows να είναι συνδεδεμένο επίσης στο οικιακό σας δίκτυο.

Τα Βήματα

Raspberry Pi Setup

Αρχικά πρέπει να εγκαταστήσουμε μερικά προγράμματα στο Raspberry pi, αλλά μην ανησυχείτε είναι πολύ εύκολο!

 1. Ξεκινήστε το Pi σε λειτουργία terminal ή αν είστε σε γραφικό περιβάλλον ανοίξτε το terminal.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή “sudo apt-get install xrdp
 3. Αν χρειαστεί δώστε τον κωδικό (ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι “raspberry” εκτός εάν τον έχετε αλλάξει 🙁 )
 4. Στην πρώτη ερώτηση πληκτρολογήστε “Y” και πατήστε enter.
 5. Γίνεται εγκατάσταση του xrdp στο Raspberry pi. Αυτό είναι το software που ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουμε για την απομακρυσμένη σύνδεση ( remote desktop connection).
 6. Κάντε λίγη υπομονή μέχρι να τελειώσει η εγκατάσταση.
 7. Επανεκινήστε το Raspberry pi.
 8. Πρέπει να δούμε αν το Pi ξεκινάει αυτόματα κατά την έναρξη.
 9. όταν το Pi μπουτάρει στη γραμμή εντολών κοιτάξτε για[ ok ] Starting Remote Desktop Protocol server : xrdp sesman. Αυτό δείχνει ότι το xrdp έχει εγκατασταθεί και τρέχει αυτόματα με την έναρξη του Raspberry pi.
 10. Το τελευταίο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε την ip του Raspberry pi γιατί θα μας χρειαστεί στο δεύτερο μηχάνημα μας για να πετύχουμε τη σύνδεση.

Υπολογιστής με λειτουργικό Windows

 

 1. Ξεκινήστε την Remote Desktop Connection που μπορεί να βρεθεί στην Start->All Programs->Accessories->Remote Desktop Connection
 2. Πληκτρολογήστε την IP Address του Pi.

remote desktop pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Πατήστε σύνδεση (connect). Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί μια προειδοποίηση ασφαλείας, απλά πατήστε  OK.  Εξάλλου το  Pi είναι μέσα στο δίκτυο σας οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για θέματα ασφαλείας τέτοιου τύπου.
 2. Στο επόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί απλά χρησιμοποιήστε username και password που έχετε στο Pi.  (Τα προεπιλεγμένα είναι pi και raspberry εάν δεν τα έχετε αλλάξει).

xvnc pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Πατήστε  OK και μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας του Raspberry Pi!

pi desktop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Όταν τελειώσετε απλά αποσυνδεθείτε από την επιφάνεια εργασίας του Raspberry.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *