Αναβάθμιση Flysky TH9X (aka Turnigy 9x) σε 9Xtreme

 Γενικά Όπως σας είχα υποσχεθεί το παρόν post αφορά στην αναβάθμιση της  Flysky TH9X (aka Turnigy 9x) σε 9Xtreme. Η αναβάθμιση  της τηλεκατεύθυνσης θα γίνει με την χρησιμοποίηση της πλακέτας με την ονομασία 9Xtreme...