Περιηγήσου σε όλο το web και σε όλο το PC σου απο την taskbar

Εάν η  taskbar δεν είναι ήδη γεμάτη με εικονίδια προγραμμάτων και με Jump Lists, μπορείτε να την κάνετε περισσότερο λειτουργική με την προσθήκη toolbars. Δεξί κλικ στην taskbar , επιλέξτε  Properties, και μετά ανοίξτε...