Παλαιάς μορφής task switcher

Ωραία, αυτό το tip δεν θα σας προσφέρει τίποτα τρελό αλλά είναι αρκετά ωραίο. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν το συνδυασμό  Alt + Tab στο πληκτρολόγιο ώστε με αυτή την εντολή να κάνουν εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων...