Καρφίτσωμα αρχείου στη jump list του κάθε προγράμματος της taskbar

Δεξί κλικ σε ένα εικονίδιο της taskbar εμφανίζει τα πιο πρόσφατα αρχεία ή γεγονότα που έχουν ανοιχτεί με αυτό το πρόγραμμα. Έχεις ένα αρχείο που το ανοίγεις συχνά; Καρφίτσωσέ το αρχείο στην Jump List...