Πρόσθεσε νέους φακέλους στα αγαπημένα του File Explorer

Ένας άλλος τρόπος να ανοίξετε γρήγορα έναν αγαπημένο φάκελο είναι προσθέτοντάς τον στα αγαπημένα στην κορυφή του File Explorer. Σύρτε τον ίδιο το φάκελο στο εικονίδιο αγαπημένα στον  File Explorer left-hand pane, ή ανοίξτε...