Πως να επιλέξουμε Μοτέρ και Έλικες για το Τετρακόπτερό μας

Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά των μοτέρ και των προπελών που χρησιμοποιούμε σε τηλεκατευθυνόμενα πολλαπλών στροφείων (quadcopter, hexacopter, κλπ). Θα σας βοηθήσει συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους...