Πρωτότυπη μορφή διαμαρτυρίας με χρήση Drone

Παρόμοιο Drone με αυτό που χρησιμοποίησε ο Yasuo Yamamoto

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *